Other Services

دیگر خدمات ما

مهاجرت تصیم بزرگی می باشد. برای مثال بسیاری از هموطنان نیاز به پیدا کردن مسکن (مکانی برای زندگی) چه کوتاه مدت (اجاره تا زمان پیدا کردن خانه ایده آل) و چه خرید مسکن (پس از پیدا کردن خانه ایده آل) دارند. چنانچه شما فرارداد مهاجرت تحصیلی یا کاری خود را با ما ببندید، ما سرویس های زیر به صورت رایگان در اختیار شما می گذاریم:

1- آیا می دانستید که اجاره آپارتمان می تواند گرونتر از اجاره خانه باشد

2- راهنمایی در مور خرید خانه (آیا می دانستید که رشد قیمت مسکن در Bayviewvillag در 7 سال گذشته در شهر تورنتو بیشتر از Scarborough بوده است)

3- راهنمایی در مورد انتخاب مدرسه برای فرزندان (آیا می دانستید که مدرسه Earl Haig بهتر از George Vanier می باشد)

برای اطلاعات بیشتر با دفتر ما تماس حاصل فرمایید.