BLOG

این بلاگ ترکیبی از نوشته‌ها و اخبارها در قسمت‌های مختلف این سایت و تجربیات شخصی خودم در مورد مهاجرت به کانادا و همچنین تجربیاتی است که در حین کار کردن بر روی کیس‌های موکلینم به دست آورده ام.

امید ورم که به بلاگ مفید باشد و خوانندگان را یاد شهر بورینگ نیندازد