ورود توسط nahvi

لمیا چیست؟

کارفرمایان کانادایی که تصمیم به استخدام یک خارجی دارند. باید به دولت کانادا اثبات کنند که قادر به یافتن شهروند کانادایی با توانایی لازم نیستند.