• پذیرش منیتوبا

  صدور دعوتنامه های جدید در جدیدترین پذیرش منیتوبا

  جدیدترین پذیرش منیتوبا
 • مسیرهای مهاجرتی متنوع

  Skilled Workers in Manitoba,Skilled Workers Overseas,International Education

صدور دعوتنامه های جدید در جدیدترین پذیرش منیتوبا

در تاریخ ۷ ژوئن، استان منیتوبا جدیدترین پذیرش خود را برگزار کرد و طی آن برای ۲۰۹ متقاضی دعوتنامه جهت تقاضا برای انتخاب شدن از طرف استان و در نهایت اقامت دائم صادر نمود. این دعوتنامه ها که به توصیه نامه جهت تقاضا – Letters  of Advice to Apply یا به اختصار LAA – شناخته می شوند برای متقاضیانی صادر شد که در مسیرهای مهاجرتی  Skilled Workers in Manitoba، Skilled Workers Overseas و International Education حضور داشتند.

جزیات دعوتنامه های صدره

 • حد اقل امتیاز: ۵۴۲  / Skilled Workers in Manitoba:21 LAA 
 • حد اقل امتیاز: ۷۰۱  / Skilled Workers Overseas: 60 LAA 
 • International Education: 28 LAA

فرصت ارسال درخواست

متقاضیانی که LAA یا توصیه نامه دریافت کرده اند ۶۰ روز فرصت دارند درخواست کامل خود را به برنامه مهاجرت استانی منیتوبا ارائه کنند؛ برنامه مهاجرت استانی منیتوبابه این استان اجازه می دهد هر ساله تعداد معینی متقاضی مهاجرت اقتصادی/کاری را برای اقامت دائم کانادا انتخاب کند.

گام اول: ابراز تمایل

چنانچه علاقه مند هستید از این طرق به منیتوبا مهاجرت کنید و باید در گام نخست تمایل خود را به برنامه مهاجرت استانی منیتوبا اعلام کرده و یا به بیان دیگر Expression of Interest ارائه نمایید.

 جدیدترین پذیرش منیتوبا

 

در تاریخ ۷ ژوئن، استان منیتوبا جدیدترین پذیرش خود را برگزار کرد. طی آن برای ۲۰۹ متقاضی دعوتنامه جهت تقاضا برای انتخاب شدن از طرف استان و در نهایت اقامت دائم صادر نمود. این دعوتنامه ها که به توصیه نامه جهت تقاضا – Letters  of Advice to Apply یا به اختصار LAA – شناخته می شوند برای متقاضیانی صادر شد که در مسیرهای مهاجرتی  Skilled Workers in Manitoba، Skilled Workers Overseas و International Education حضور داشتند.

جززیات دعوتنامه های صادره در پذیرش ۷ ژوئن به شرح زیر است:

 • حد اقل امتیاز: ۵۴۲  / Skilled Workers in Manitoba:21 LAA 
 • حد اقل امتیاز: ۷۰۱  / Skilled Workers Overseas: 60 LAA 
 • International Education: 28 LAA

فرصت اعلام شده جهت اقدام

 

متقاضیانی که LAA یا توصیه نامه دریافت کرده اند، ۶۰ روز فرصت دارند درخواست کامل خود را به برنامه مهاجرت استانی منیتوبا ارائه کنند. برنامه مهاجرت استانی منیتوبابه این استان اجازه می دهد هر ساله تعداد معینی متقاضی مهاجرت اقتصادی/کاری را برای اقامت دائم کانادا انتخاب کند.

گفتنی است استان منیتوبا روز به روز به مقصد محبوب مهاجران تازه وارد به کانادا تبدیل می شود. این استان سال گذشته ۵ هزار و ۲۰۷ متقاضی اقامت دائم را انتخاب کرد. ۶۵ درصد آنها در مسیر مهاجرتی Skilled Workers in Manitoba و ۳۳ درصد در مسیر مهاجرتی  Skilled Workers Overseas حضور داشتند.

لازم به ذکر است که Skilled Workers in Manitoba Stream در برابر کارگران خارجی ماهر و واجد شرایط و دانشجویان خارجی که از دانشگاه های منیتوبا فارغ التحصیل شده اند و در حال حاضر در منیتوبا کار می کنند و یا از طرف کارفرمای منیتوبایی دارای پیشنهاد کار تمام وقت و دائمی هستند گشوده است.

مسیر مهاجرتی  Skilled Workers Overseas هم به برنامه مهاجرت استانی منیتوبا اجازه می دهد آندسته از متقاضیان مهاجرتی را انتخاب کند که در خارج از کانادا سکونت دارند. اما در منیتوبا دارای ارتباطات و آشنایانی هستند و مثلا از حمایت دوستان و خانواده برخوردار بوده و یا قبلا در این استان تحصیل یا کار کرده اند و یا به موجب یکی از اقدامات استخدام استراتژیک برنامه مهاجرت استانی منیتوبا دعوتنامه دریافت نموده اند. بد نیست بدانید هر ۶۰ متقاضی  Skilled Workers Overseas در پذیرش ۷ ژوئن از طریق اقدامات استخدام استراتژیک دعوتنامه دریافت کرده اند.

اما مسیر مهاجرتی  International Education هم فرایند اخذ اقامت دائم را برای دانشجویان خارجی واجد شرایطی که از یکی از دانشگاه های منیتوبا فارغ التحصیل شده اند فراهم می کند.

گام نخست اعلام  آمادگی

 

چنانچه علاقه مند هستید از این طرق به منیتوبا مهاجرت کنید باید در گام نخست تمایل خود را به برنامه مهاجرت استانی منیتوبا اعلام کنید. به بیان دیگر Expression of Interest ارائه نمایید.

متقاضیان بر اساس پاسخ هایی که به سوالات می دهند امتیازدهی می شوند و بر اساس آن امتیاز موقعیت خود را در صف انتظار کسب می کنند. سپس طی پذیرش های متوالی برای متقاضیانی که بالاترین امتیاز را دارند توصیه نامه جهت تقاضا یا LAA صادر می شود.

آنگونه که برنامه مهاجرت استانی منیتوبا اعلام کرده است از ۲۰۹ LAA هجده عدد برای متقاضیانی صادر شده است که در سیستم اکسپرس انتری فدرال حضور داشته اند. متقاضیان اکسپرس انتری باید جداگانه Expression of Interest خود را به برنامه مهاجرت استانی منیتوبا ارائه کنند و علاوه بر داشتن کد جویای شغل معتبر و سایر معیارها، در یکی از مشاغل مورد نیاز منیتوبا نیز دارای سابقه کار باشند.

و حتما همانطور که می دانید، آندسته از متقاضیان اکسپرس انتری که از طرف استان انتخاب شوند ۶۰۰ امتیاز اضافی در سیستم جامع رتبه بندی کسب می کنند و بدین ترتیب در دور بعدی حتما برای آنها دعوتنامه برای تقاضا جهت اقامت دائم کانادا صادر خواهد شد.

برگرفته از سایت ویزا موندیال