دیروز، ۱۶ جون ۲۰۱۹ مشغول خواندن روزنامهٔ تورنتو استار بودن که این متلن جالب توجهم را به خودش جلب کرد:

مسکن در تورنتو Housing Market in Toronto

هرچند قیمت خانه‌های ویلایی در تورنتو پس از سال ۲۰۱۶ رو به پایین بوده ولیکن قیمت کاندمینوم همچنان رو به بالا بوده است. به همین علت، در حال حاضر بالغ بر ۱/۲ بزرگسالان بین سنین ۲۰-۳۴ با یکی از والدین خود زندگی میکنند.   در طی چند سال آینده تعداد کندمینیوم‌ها و تان هوس‌هاtown thouse در تورنتو بیشتر از نیاز شهروندان تورنتو خواهد بود ولیکن این کندمینوم‌هاCondominium  برای زندگی نسل‌های متوالی، والدین و فرزندان بزرگ سال متاهل مناسب نخواهد بود چرا که این یونیت‌ها کوچیک هستند و در نتیجه فرزندان بزرگسالی که می‌خواهد از پدر و مادر کهن سال خود مراقبت کنند در صورتی که زندگی مستقل و فرزندان خود را دارند دچار مشکل خواهند شد.