مسکن در کانادا

خرید مسکن در کانادا

خرید مسکن در تورنتو  کانادا میتواند یکی از بهترین سرمایه گذاریهای شما در زندگی می باشد. با توجه به پایین رفتن قیمت مسکن در تورنتو پس از اعمال تکس ۱۵% برای خریداران خارجی، الان زمان مناسب برای خرید ملک در تورنتو می‌باشد.

مالیات مسکن در مناطق زیر اعمال شده است:

شهر بری، کانتی برنت، شهر برنتفرد، کانتی دافرین، دورهم، گولف، هالدیمند کانتی، هالتن، همیلتون، کورتها، نیاگارا، نرتهومبرلند، اریلیا، پیل، پیتربروق، سیمکو، شهر تورنتو، واترلو، وللینگتن و منطقهٔ یورک

اشخاص زیر از پرداخت مالیات مربوط به خرید مسکن معاف هستند :

-شهروندان کانادا.

-اشخاصی که اقامت دائم کانادا دارند.

-اشخاصی که نامینشن استانی دارند.

-پناهندگان.

-همسران شهروندان/اشخاصی که اقامت دائم کانادا را دارند.

مسلما اشخاصی که در کاتگوریهای ذکر شده قرار میگیرند اندک هستند.

اشخاص با داشتن شرایط زیر میتواند درخواست باز پرداخت مالیات مسکن را  بدهند.

-خارجی هایی که تا بعد از ۴ سال پس از خرید خانه اقامت دائم کانادا را دریافت میکنند.

دانشجویان اینترنشنال که برای حداقل ۲ سال به صورت تمام وقت در یکی از موسسات اپروو شده تحصیل کرده ا‌ند.

-خارجی هایی که با ورک پرمیت برای حداقل یک سال به صورت تمام وقت در انتاریو کار کرده ا‌ند.

خارجی هایی که میخواهند برای باز پرداخت تکس واجد شرایط شوند. باید خانه فقط زیر اسم آنها یا زیر اسم آنها و همسرشان باشد. و باید ماکزیمم ۶۰ روز پس از خرید خانه در آن خانه ساکن شوند. و باید ماکزیمم ۴ سال پس از خرید خانه درخواست باز پرداخت تکس بدهند. مگر اینکه شخص خارجی اقامت دائم کانادا را دریافت کند که در اون صورت باید ۹۰ روز پس از اخذ اقامت دائم درخواست برپرداخت تکس را بدهند.

نقش وکیل در خرید و فروش مسکن در کانادا:

در کانادا هر شخصی که می‌خواهد خانه بخرد و یا بفروشد نیاز به یک وکیل دارد. وکیل شما وظایف زیادی دارد و یک وکیل خوب تمام خدمات زیر را به شما ارایه میدهد:

اگر شما خریدار منزل مسکونی در کانادا هستید:

-وکیل شما موظف است که برای شما چک کند و این اطمینان خاطر را به شما بدهند که هر وامی که فروشنده بر روی خانه گذاشته بود کاملا بازپرداخت و از روی عنوان خانه پاک شود

-فرشند مالیات مسکن (پراپرتی تکس) را پرداخت کرده باشد

-وسایل خانه از قبیل گاز، یخچال، و دیگر وسایل بر اساس قرارداد خرید و فروش قابل استفاده باشند و خراب نباشند.

-از همه مهم تر وکیل شما چک می‌کند که فروشنده مالک واقعی خانه باشد!

اگر شما فروشنده مربوط به خرید منزل هستید:

-پرداخت وام و پاک کردن وام از روی خانه

-پرداخت باقی ماندهٔ پول به شما

دفتر وکالت مارلا آمادهٔ فراهم کردن همهٔ سرویس ذکر شده برای موکلین می‌باشد.

برای مطالعه بیشتر به سایت Canada.ca مراجعه فرمایید.