قوانین خانواده در کانادا

برخی قوانین خانواده در کانادا

خانواده:

چه متاهل باشید و چه زوجی در کامن لا، ما بهترین خدمات مهاجرتی کانادا برای خانواده را برای شما فراهم می‌کنیم. در حال حاضر ۲ سیستم برای مذاکرات حقوقی در قوانین خانواده در کانادا وجود دارد، روش خصوصی و از طریق مذاکره و یا سیستم دولتی یا همان دادگاه. سیستم خصوصی از نظر زمان و گاهی اوقات حتی از جهت هزینه مقرن به صرف تر است، ولی برای استفاده از سیستم خصوصی هر دو زوجین باید به توافق برای استفاده از این سیستم برسند

کاهش هزینه طلاق:

قرارداد جدایی یک قرارداد است که میتواند اکثر مسائل مهم، از جمله حضانت فرزند، حمایت مالی همسر، تقسیم مسکن و حقوق بازنششتگی و دیگر مسائل را در بر می‌گیرد. چنانچه زوجین به توافق برساند و با هم این قرارداد رو امضا کنند، این قرار داد بر هر حق و حق قانونی ارجحیت خواهد داشت. نوشتن یک قرارداد جدایی کم هزینه‌ترین مسیر جدایی می‌باشد.

پریناپ:

قبل از ازدواج جوزین میتوند قراردادی امضا کنند که در آن تصمیم نهایی خود را در مورد تقسیم املاک در صورت جدایی بنویسند. قابل به ذکر است که تصمیم گیری در مورد حضانت فرزند را نمی‌توان در پریناپ ذکر کرد.

آیا امکان لغو پریناپ نیز وجود دارد:

بر اساس کیس م.د و ا.س، سال ۲۰۱۷،

۱)اگر یکی از زوجین دارایی‌های خود را از دیگر همسر پنهان کرده باشد،

۲) یکی از زوجین کاملا قرارداد را درک نکرده باشد،

۳) زوجین هر کدام با وکیل منحصر به فرد و شخصی خود را در قرارداد مشورت نکرده باشند، یا

۴) اگر یکی از زوجین به زور و بدون میل باطنی قرارداد را امضا کرده باشد

در کیس هارت شورن که هر ۲ زن و شوهر وکیل بودند و با هم پریناپ امضا کردند بر اساس رای دادگاه این قرارداد ناا عادلانه بوده و کنار گذاشته شد