هزینه های انجام امور مهاجرتی کانادا

هزینه های انجام امور مهاجرت تحصیلی کانادا

۱- مشاوره در انتخاب بهترین رشته مناسب شرایط کنونی شما

۲- مشاوره در انتخاب مناسبترین و معتبر ترین کالج های کانادا

۳- ثبت نام در کالج و پر کردن فرمهای مربوطه جهت تکمیل ثبت نام

۴- ارائه راهنمایی و مشاوره در نگارش رزومه طبق استانداردهای کانادا

 هزینه انجام کلیه موارد فوق برای یکنفر برابر با ۱۰۰۰ دلار کانادا می باشد

 هزینه های انجام امور اخذ ویزای تحصیلی

۱- تکمیل و ثبت فرمهای دولتی جهت اخذ ویزای تحصیلی کانادا

۲- نگارش Study Plan یا همان نامه مربوط به اعلام هدف از مهاجرت به کشور کانادا

۳- ارسال مدارک به اداره مهاجرت کانادا و انجام پیگیری های لازم

هزینه انجام کلیه موارد فوق برای یکنفر برابر با ۲۳۰۰ دلار کانادا می باشد

هزینهٔ مربوط به اخذ ویزای همراه برای همسر محصل ۸۰۰ دلار کانادا 

هزینه مربوطه جهت اقدام اخذ ویزای کار برای همسر دانشجو مبلغ ۱۱۰۰ دلار کانادا می باشد

هزینه ویزا برای فرزندان دانشجو برای هر نفر ۶۰۰ دلار کانادا می باشد

کل هزینه های حق الوکاله برای یک خانواده ۳ نفره مبلغ  ۵۰۰۰ دلار کانادا می باشد

لازم به ذکر است که هزینه های فوق شامل هزینه های دولتی کانادا نمی باشد هزینه های دولتی به شرح زیر است

۱- ویزای تحصیلی ۱۵۰ دلار کانادا

۲- هزینه های مربوط به بایومتریک ۸۵ دلار کانادا

۳- هزینه ویزای کار ۱۵۵ دلار کانادا

هزینه های مربوط به انجام  امور مهاجرتی اکسپرس اینتری

هزینه های مربوط به انجام کامل امور مربوط به اخذ ویزا جهت برنامه اکسپرس اینتری مبلغ ۵۵۰۰ دلار کانادا می باشد که این مبلغ در دو قسط از موکلین عزیز اخذ می گردد و لازم به ذکر است که هزینه های دولتی مربوط به این برنامه مبلغ ۱۰۴۰ دلار کانادا می باشد.

هزینه های مربوط به انجام  امور مهاجرتی از طریق پناهندگی

هزینه های مربوط به انجام کامل امور مربوط به  پناهندگی مبلغ ۵۸۰۰ دلار کانادا می باشد.

هزینه های مربوط به اخذ ویزای توریستی

هزینه مربوط به اخذ ویزای توریستی مولتی کانادا مبلغ ۲۹۰۰ دلار کانادا می باشد

هزینهٔ استارت آپ $۶۰،۰۰۰ دلار آمریکا برای هر خانواده، به این حق الوکاله دیسبرسمنت‌ها از قبیل شهریه انکوبیتور، ،..اضافه میشوند. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید