هزینه های انجام امور مهاجرتی کانادا

هزینه های انجام امور مهاجرت تحصیلی کانادا

۱- مشاوره در انتخاب بهترین رشته مناسب شرایط کنونی شما

۲- مشاوره در انتخاب مناسبترین و معتبر ترین کالج های کانادا

۳- ثبت نام در کالج و پر کردن فرمهای مربوطه جهت تکمیل ثبت نام

۴- ارائه راهنمایی و مشاوره در نگارش رزومه طبق استانداردهای کانادا

 هزینه انجام کلیه موارد فوق برای یکنفر برابر با ۱۰۰۰ دلار کانادا می باشد

 هزینه های انجام امور اخذ ویزای تحصیلی

۱- تکمیل و ثبت فرمهای دولتی جهت اخذ ویزای تحصیلی کانادا

۲- نگارش Study Plan یا همان نامه مربوط به اعلام هدف از مهاجرت به کشور کانادا

۳- ارسال مدارک به اداره مهاجرت کانادا و انجام پیگیری های لازم

۴- ارسال اعتراض به اداره مهاجرت کانادا در صورت رد درخواست اخد ویزای تحصیلی

هزینه انجام کلیه موارد فوق برای یکنفر برابر با ۱۳۰۰ دلار کانادا می باشد

هزینهٔ مربوط به اخذ ویزای همراه برای همسر محصل ۸۰۰ دلار کانادا 

هزینه مربوطه جهت اقدام اخذ ویزای کار برای همسر دانشجو مبلغ ۱۱۰۰ دلار کانادا می باشد

هزینه ویزا برای فرزندان دانشجو برای هر نفر ۳۰۰ دلار کانادا می باشد

کل هزینه های حق الوکاله برای یک خانواده ۳ نفره مبلغ  ۴,۵۰۰ دلار کانادا می باشد

لازم به ذکر است که هزینه های فوق شامل هزینه های دولتی کانادا نمی باشد هزینه های دولتی به شرح زیر است

۱- ویزای تحصیلی ۱۵۰ دلار کانادا

۲- هزینه های مربوط به بایومتریک ۸۵ دلار کانادا

۳- هزینه ویزای کار ۱۵۵ دلار کانادا

هزینه های مربوط به انجام  امور مهاجرتی اکسپرس اینتری

هزینه های مربوط به انجام کامل امور مربوط به اخذ ویزا جهت برنامه اکسپرس اینتری مبلغ ۴۳۰۰ دلار کانادا می باشد که این مبلغ در دو قسط از موکلین عزیز اخذ می گردد و لازم به ذکر است که هزینه های دولتی مربوط به این برنامه مبلغ ۱۰۴۰ دلار کانادا می باشد.

هزینه های مربوط به انجام  امور مهاجرتی از طریق پناهندگی

هزینه های مربوط به انجام کامل امور مربوط به اخذ ویزا از طریق پناهندگی مبلغ ۳۸۰۰ دلار کانادا می باشد.

هزینه های مربوط به اخذ ویزای توریستی

هزینه مربوط به اخذ ویزای توریستی مولتی کانادا مبلغ ۲۰۰۰ دلار کانادا می باشد که در صورت اینکه متقاضی دارای دعوتنامه معتبر یاشد تنها مبلغ ۱۱۰۰ دلار از شخص مورد نظر اخذ می گردد