مهاجرت از طریق برنامه‌های سرمایه گذاری در استان‌های کانادا

برخی استان های خاص، برنامه های تجاری ویژه ای را در برنامه های استانی (PNP) خود دارند. علاوه بر آن، کبک و دولت کانادا برنامه های مهاجرت تجاری محبوبی را اجرا می کند.

اگر علاقمند به زندگی در یکی از استان های لیست شده در قسمت زیر هستید و اگر قصد مهاجرت به کبک یا از طریق برنامه ی استارت آپ کارآفرینان را دارید، لطفا شرایط و فرآیند درخواست را بررسی کنید.

ساسکچوان
مراحل کارآفرینی چگونگی واجد شرایط شدن زبان
ابراز اشتیاق تجاری $۵۰۰،۰۰۰ CLB/NCLC 5
دعوت به ارسال تقاضانامه سرمایه گذاری حداقل $۳۰۰،۰۰۰دارایی شخصی در رجاینا یا ساسکاتون و استخدام حداقل دو کانادایی این روش سرمایه گذاری مستقیما منجر به اقامت دائم نخواهد شد
نامینیشن (کاندید) شدن سرمایه گذاری حداقل $۲۰۰،۰۰۰خارج ساسکاتون رجاینا +$۲،۵۰۰ (Processing fee) بلکه شما بعد از ورود به کانادا با ویزای کار و ۶ماه کار از دولت ساسکاچوان درخواست کاندید شدن میکند
مانیتوبا
تحصیلات سن چگونگی واجد شرایط شدن سرمایه گذاری زبان
حداقل دیپلم دبیرستان مینیمم یا ماکزیمم ندارد حداقل ۳سال در۵سال کار تمام وقت به عنوان رئیس یا کارفرما که اگر بیزینس مال خودتون بوده امتیاز بیشتری می گیرد دارایی شخصی یا تجاری $۵۰۰،۰۰۰ CLB/NCLC 5
این روش سرمایه گذاری مستقیما منجر به اقامت دائم نخواهد شد بلکه شما بعد از ورود به کانادا با ویزای کارو۲سال کار از دولت مانیتوبا درخواست کاندید شدن میکنید سرمایه گذاری حداقل $۲۵۰،۰۰۰درمرکز مانیتوبا
سرمایه گذاری حداقل$۱۵۰،۰۰۰در شهرهای دیگر
نواسکوشیا
توضیحات چگونگی واجد شرایط شدن
شبیه مانیتوبا این روش سرمایه گذاری مستقیما منجر به اقامت دائم نخواهد شد بلکه شما بعد از ورود به کانادا با ویزای کارو۱سال کار از دولت نواسکوشیا درخواست کاندید شدن میکنید
نیوبرانزویک
مزایای سرمایه گذاری در نیوبرانزویک سرمایه گذاری زیان های این روش زبان
با این روش سرمایه گذاری شما مستقیما با اقامت دائم وارد کانادا می شوید دارایی شخصی یا تجاری$۶۰۰،۰۰۰ سپرده یا ضمانت $۱۰۰،۰۰۰به بخش موسسه عالی CLB/NCLC 5
سرمایه گذاری حداقل$۲۵۰،۰۰۰ این سپرده ۳ سال بعد از رسیدن شما به نیوبرانزویک و یا یک سال بعد از راه اندازی بیزنس به شما بازگشت می شود
سپرده یا ضمانت $۱۰۰،۰۰۰به بخش موسسه عالی The Department of Post-Secondary Education
انتاریو
سرمایه گذاری
نیاز به سرمایه گذاری بالا
دارایی شخصی یا تجاری$۱،۵۰۰،۰۰۰اگر بیزینس در تورنتو خواهد بود
دارایی شخصی یا تجاری $۸۰۰،۰۰۰اگر خارج از تورنتو سرمایه گذاری میکنید
سرمایه گذاری حداقل $۱،۰۰۰،۰۰۰ در تورنتو
سرمایه گذاری حداقل$۵۰۰،۰۰۰خارج از تورنتو
پرینس ادوار
زبان سرمایه گذاری ضرر
CLB/NCLC 4 مالکیت کل بیزینس نیاز به دارایی شخصی یا تجاری$۶۰۰،۰۰۰ سپرده یا ضمانت $۲۰۰،۰۰۰

سرمایه گذاری در استان انتاریو

برنامه استانی انتاریو (OINP) - طرح کارآفرینی (OINP Entrepreneur Stream)

طرح کار آفرینی برنامه ی استانی انتاریو (OINP)، برای جذب افرادی که به دنبال پیاده سازی یک ابتکار تجاری جدید یا خرید یکی از کسب و کارهای موجود در انتاریو هستند، طراحی شده است.

متقاضیان موفق بر اساس توافقنامه ی عملکرد برای تاسیس یک کسب و کار در انتاریو، موفق به اخذ مجوز کار موقت خواهند شد.. اگر توافقنامه ی سرمایه گذاری و ایجاد شغل در توافقنامه ی عملکرد ذکر شود و ضمیمه ی آن باشد، کارآفرینان فرصت دارند تا از طریق OINP، برای اخذ وضعیت اقامت دائم کانادا اپلای نمایند. طرح کارآفرینی OINP بر اساس سیستم «ابراز علاقمندی EOI) عمل می کند که در آن شرکت کنندگان واجد شرایط قبل از ارائه یک درخواست کامل باید حتما دعوت به اپلای شوند.

در آگوست ۲۰۱۶، OINP برای راحت تر کردن ثبت نام در EOI، یک فرآیند درخواست آنلاین راه اندازی نمود که باعث می شد کارآفرینان در صورت دعوت راحت تر اپلای نایند و موجب بهبود زمان رسیدگی به درخواست متقاضیان می شد.

برنامه مهاجرت استانی انتاریو - گروه شرکت‌ها (Corporate Stream)

برنامه ی مهاجرت به انتاریو از طریق طرح شرکتی، به شرکت های تاسیس شده ی بین المللی که قصد توسعه ی شرکت خود در انتاریو را دارند کمک می کند تا با خرید یکی از کسب و کارهای فعلی انتاریو این کار را انجام دهند. بعد از تاسیس موفقیت آمیز کسب و کار، کارکنان اصلی، واجد شرایط اپلای برای گواهی انتخاب استانی هستند. این گواهی به آنها این امکان را می دهد که در نهایت به ساکنان دائمی کانادا تبدیل شوند. متقاضی اصلی این برنامه، فردی است که امضای شرکت می باشد.

سرمایه گذاری در استان ساسکاچوان

برنامه مزرعه داران ساسکاچوان (SINP Farm Owners and Operators Sub-Category)

طرح مالکان و گردانندگان مزرعه از زیربرنامه های SINP، برای داوطلبین و خانواده های آنها، این امکان را فراهم می کند تا برای خرید و راه اندازی یک مزرعه در ساسکاچوان، به این استان مهاجرت نمایند.

این زیرگروه برای جذب مهاجران بالقوه ای طراحی شده است که دارای تجربه ی ثابت شده در حوزه ی کشاورزی، بودجه ی قابل توجه برای سرمایه گذاری در فعالیت کشاورزی میباشند و قصد واقعی برای سکونت در استان ساسکاچوان را دارند. در این زیرگروه، متقاضیان باید قبل از ارائه ی درخواست خود به SINP، بازدیدی اکتشافی از استان را انجام دهند. در طول این بازدید که باید حداقل ۵ روز کاری به طور انجامد، متقاضی با یکی از نمایندگان SINP ملاقات خواهد کرد

برنامه کارآفرینی ساسکاچوان (SINP Entrepreneur Category)

برنامه ی کارآفرینی از زیرمجموعه ی برنامه های استانی ساسکاچوان (SINP) برای داوطلبین، فرصت استقرار، اکتساب یا شراکت با یکی از کسب و کارهای موجود در ساسکاچوان و مشارکت فعالانه در مدیریت آن را فراهم می سازد. این زیرگروه برای جذب استعدادهای کارآفرینی به استان ساسکاچوان طراحی شده است. داوطلین علامند به مالکیت و اداره ی فعال یک کسب و کار، باید یک درخواست EOI ارائه نمایند.

سرمایه گذاری در استان کبک

برنامه خود اشتغالی کبک (Quebec Business Immigration - Self-Employed)

طرح خوداشتغالی کبک، برای افراد واجد شرایط، فرصتی فراهم می کند تا بتوانند ویزای اقامت دائم کانادا را اخذ نمایند. به طوری که  با فعالیت در یک حرفه یا تجارت خاص، به طور اثربخشی در کانادا مستقر شوند.

توجه: در ۲۸ مارچ ۲۰۱۸،  وزیر مهاجرت کبک، تغییراتی را برای گروه خوداشتغالی این استان پیشنهاد کرد تا لیست جدیدی از مشاغل واجد شرایط و لزوم دریافت یک بیعانه ی خسارت (security deposit) را در نظر بگیرد.

برنامه کارآفرینی کبک (Quebec Entrepreneur Program)

طرح کارآفرینی کبک برای صاحبان و مدیران واجد شرایط کسب و کار، فرصت اخذ ویزای اقامت دائم کانادا را فراهم می کند و آنها را قادر می سازد تا بتوانند به طور موثر، بیزنسی در حوزه ی کشاورزی، تجاری یا صنعتی در کبک ایجاد یا راه اندازی نمایند.

توجه: در تاریخ ۲۸ مارچ ۲۰۱۸، دولت کبک تغییراتی را در طرح کارآفرینی ایجاد کرده است که داوطلبین از طریق آن در دو گروه انتخاب می شوند.

برنامه سرمایه گذاری کبک (Quebec Business Immigration - Investor)

برنامه ی سرمایه گذاری کبک، برای سرمایه گذاران این امکان را فراهم می کند تا با یک سرمایه گذاری بدون ریسک، از طریق در اختیار قرار دادن مبلغ ۱ میلیون ۲۰۰ هزار دلار کانادا را در یکی از نهادهای مالی تایید شده یا با سرمایه گذاری مستقیم آن مبلغ، بتوانند اقامت دائم کانادا را اخذ نمایند.

متقاضیان واجد شرایطی که دارای مهارت متوسط به بالا در زبان فرانسه هستند، از این سهمیه معاف می باشند. با این وجود، درخواست های ارائه شده توسط این افراد، بر اساس اولویت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

همه ی درخواست ها، از جمله درخواست های دفتر هنگ کنگ، باید توسط پست عادی یا سرویس پیک ارسال شوند.

سرمایه گذاری در استان مانیتوبا

برنامه سرمایه گذاری مانیتوبا (Manitoba Business Investor Stream)

برنامه سرمایه گذاری مانتوبا (Manitoba’s Business Investor Stream (BIS، که قبلا برنامه ی مهاجرت استانی مانتوبا زیرگروه تجاری یا MPNP-B نامیده می شد، برای جذب صاحبان و کارآفرینان با تجربه ی کسب و کار که قصد شروع یک کسب و کار یا راه اندازی مزرعه ای در مانیتوبا را دارند، طراحی شده است.

BIS، با بانک اطلاعات EOI مانیتوبا در ارتباط است و برای استان این امکان را فراهم می کند تا سرمایه گذاران و کارآفرینان بین المللی  واجد شرایط را که تمایل و توانایی راه اندازی یا خرید کسب و کاری در مانیتوبا یا شراکت با یکی از کسب و کارهای موجود را ظرف ۲۴ ماه اول از زمان ورودشان به کانادا دارند، استخدام و انتخاب نمایند.

دو مسیر برای  متقاضیان برنامه ی سرمایه گذاری وجود دارد: مسیر اول، مسیر کارآفرینی و مسیر دوم سرمایه گذاری در مزرعه است که جایگزین برنامه ی استخدام استراتژیک مزرعه شده است.

توجه: در حال حاضر سیستم EOI برنامه ی BIS بسته شده است و هنگامی که معیارهای مربوط به روش های کارآفرینی و سرمایه گذاری مزرعه در سال ۲۰۱۸ اجرایی شوند، مجددا بازگشایی خواهد شد.

سرمایه گذاری در استان بریتیش کلمبیا

برنامه کارآفرینی بریتیش کلمبیا (BC PNP Entrepreneur Immigration)

جدید‌ترین برنامیه استان بریتیش کلمبیا برای سرمای گذاری در نواحی می‌باشد که کم تر از ۷۵،۰۰۰ نفر جمعیت دارند

Entrepreneur Immigration- Regional Pilot 

متقاضیان این برنامه باید:

-یک سفر  به این مناطق داشته باشند

-مینیمم سرمایه گذاری $۱۰۰،۰۰۰ در بیزینیس

-مینیمم دارایی شخصی باید $۳۰۰،۰۰۰ باشد

-مینیمم ۵۱% مالکیت بیزینیس خریداری شده

-مینیمم استخدام یک نفر (حد اقل ایجاد یک کار) 

این برنامهٔ جدید از سال ۲۰۱۹ کاندیدا می‌پذیرد

این استان، یک سیستم ثبت نام آنلاین به نام ثبت نام مهاجران کارآفرین (EIR) را معرفی نموده است که ثبت نام در آن برای همه ی متقاضیان آینده ی طرح کارآفرینی  BC، اجباری است. حداکثر ۲۰۰ ثبت نام در هر ماه پذیرش می شوند و به طور دوره ای، ثبت نام کنندگانی که بالاترین امتیاز را دارند، دعوت به اپلای می شوند.

متقاضیان موفق، یک مجوز کار دریافت خواهند نمود و در صورتی که بیزینس در بریتیش کلمبیا به صورت مستمر، شرایط طرح کارآفرینی را محقق نماید، خواهند توانست که از طریق برنامه ی استانی بریتیش کلمبیا (BC PNP) برای اخذ ویزای اقامت دائم کانادا درخواست نمایند. این طرح مسیری برای اخذ اقامت دائم، برای کارفرمایان با تجربه ای که می توانند در استان مستقر شده و یک کسب و کار قابل اعتماد که با فواید قابل توجه برای اقتصاد استان راه اندازی نمایند، به ارمغان می آورد.

BC PNP، متقاضیان را تشویق می کند، قبل از ثبت نام، برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فرصت ها و محیط کار و کار محلی یک سفر اکتشافی به استان بریتیش کلمبیا داشته باشند.  متقاضیان بهتر است تا قبل از امضای توافنامه ی عملکردی با BC PNP و اخذ یک مجوز کار معتبر از سازمان IRCC، هیچ گونه سرمایه گذاری یا تعهد مالی انجام ندهند. ریسک هر گونه سرمایه گذاری که قبل از اخذ یک مجوز کار معتبر انجام شود، صرفا به عهده ی خود فرد می شود.

سرمایه گذاری درجزیره پرنس ادوارد

برنامه ضریب نفوذ تجاری جزیره پرنس ادوارد (Prince Edward Island Business Impact Category)

گروه ضریب نفوذ تجاری، مختص مدیران کسب و کار و متقاضیان کارآفرینی است که دارای بینش، مهارت های قوی در رهبری و عزم راسخ می باشند. این گروه مهاجرتی از سه برنامه ی زیر تشکیل شده است که هر یک از آنها مجموعه شرایط خاص خود را دارند.

سرمایه گذاری درنیوبرانزویک

برنامه کارآفرینی نیوبرانزویک (New Brunswick Entrepreneurial Stream)

این گروه از برنامه های استانی نیوبرانزویک (NBPNP)، مختص به کارآفرینان خارجی است که علاقمند به مالکیت و مدیریت فعالانه ی کسب وکاری هستند که اقتصاد نیوبرانزویک کمک خواهد کرد. این طرح از طریق سیستم اظهار علاقمندی (EOI) عمل می کند. مرحله ی اول این فرآیند، ارائه ی یک EOI به  نیوبرانزویک است. بعد از بازبینی درخواست و ارزیابی مبتنی بر اساس شرایط مورد نیاز، بر اساس فاکتورهای مختلف به متقاضی یک امتیاز تخصیص داده می شود. داوطلبینی که بالاترین امتیاز را دریافت می کنند دعوت به ارائه ی یک درخواست به اداره ی مهاجرت نیوبرانزویک می شوند.

مزایا:

بر خلاف دیگر استان ها، برای مثل استان بریتیش کلومبیا که ویزای کار و سپس اقامت میدهد، اقدام از طریق سرمایه گذاری استان نیوبرانزویک مستقیما به اخذ اقامت منجر میشود. یعنی متقاضی از ابتدا با پ ر وارد کانادا میشود و نه با ویزای کار.

سرمایه گذاری درنوا اسکوشیا

برنامه کارآفرینی فارغ التحصیلان نوا اسکوشیا (Nova Scotia Nominee Program (NSNP) - International Graduate Entrepreneur Stream)

برنامه مهاجرت به نوااسکوشیا از طریق طرح کارآفرینی فارغ التحصیلان بین المللی (IGE) مختص فارغ التحصیلان نوا اسکوشیا سال های اخیر موسسات آموزش عالی نوا اسکوشیا می باشد که از قبل، کسب و کاری را در استان راه اندازی کرده یا خریداری نموده اند.

این طرح مبتنی بر سیستم ابراز علاقمندی (EOI) عمل می کند که در آن داوطلبین یک EOI ارائه نموده و سپس بر اساس معیارهای مدنظر به آن امتیاز تخصیص داده می شود. داوطلبینی که بالاترین رتبه را دارند، از طریق NSNP دعوت به اپلای می شوند. هدف از طرح IGE، فارغ التحصیلان بین المللی است که قصد اقامت دائم در استان و مالکیت و مدیریت فعالانه ی کسب و کاری در نوا اسکوشیا را دارند.

سرمایه گذاری در مناطق شمال غربی

برنامه تجاری مناطق شمال غربی کانادا (NTNP Business Driven Program)

برنامه ی تجاری NTNP به دنبال جذب افرادی با تخصص تجاری و دارایی سرمایه گذاری قابل توجه است تا در مناطق شمالی سکونت گزیده و باعث ارتقای محیط اقتصادی آنها شود.این طرح مهاجرتی، برای خارجیانی که توانایی تاسیس، خرید یا سرمایه گذاری در یکی از کسب و کارهای موجود را دارند، در نظر گرفته شده است. متقاضیان در درجه ی اول بر اساس توانایی خود برای ایجاد خروجی های کسب و کار یا فعالیت های حرفه ای انتخاب می شوند.

این فرآیند با ارائه ی یک مفهوم کسب و کار و اظهار تمایل خود به مهاجرت به مناطق شمال غربی (NWT) آغاز می گردد. متقاضیان آینده درخواست کامل و طرح های کسب و کار خود را ارائه می کنند تا توسط دپارتمان صنعت، گردشگری و سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گیرد. اگر متقاضی پذیرفته شود و طرح کسب و کار پیاده سازی شود، یک گواهی انتخاب صادر شده و متقاضی می تواند برای اخذ وضعیت اقامت دائم به سازمان مهاجرت، پناهندگی و شهروندی (IRCC) درخواست دهد.

سرمایه گذاری در یوکان

برنامه تجاری استان یوکان (Yukon Business Nominee Program)

برنامه ی تجاری یوکان، برای افرادی در نظر گرفته شده است که دارای مهارت های اثبات شده در زمینه های کسب و کاری هستند و به دنبال مالکیت و راه اندازی بیزینس خود، در منطقه ی یوکان بوده و کمک قابل توجهی برای مردم آنجا باشند. یوکان، به دنبال افرادی با مهارت های کارآفرینی است که بتوانند در جوامع کسب و کار یوکان مشارکت داشته و به توسعه و تنوع اقتصادی آنجا کمک کنند. متقاضیان باید تمایل داشته باشند که در یک نقش مدیریتی فعال را در کسب و کار یوکان ایفای نقش نمایند.

اگر متقاضی توسط این برنامه تایید شود، یک منتخب استانی خواهد بود و از سوی سازمان مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) یک مجوز کار دو ساله دریافت خواهد نمود. این مجوز کار به فرد منتخب فرصتی برای استقرار خود، خانواده و کسب و کارش در یوکان فراهم می کند. در پایان این دوره ی دو ساله، افرادی که همه ی شرایط مورد نیاز را برآورده کرده اند، از سوی منطقه برای درخواست به IRCC برای  اخذ اقامت دائم، مورد حمایت قرار می گیرند.