برگرداندن مسافرین (توریست ها) کانادا قبل از رسیدن به خاک کانادا

بر اساس خبر چاپ شده در روز ۱۷ ژولای ۲۰۱۹ در روزنامهٔ تورنتو استار تعداد اشخاصی که در سال ۲۰۱۸ از هواپیما‌های مسافر بری به علل نداشتن مدرک قابل قبول پیاده شده ا‌ند افزایش داشته است. این تعداد که در سال ۲۰۱۷، ۲،۸۷۳ نفر بود و در سال ۲۰۱۶، ۲۷۶۹ نفر بود در سال ۲۰۱۸ به ۷۲۰۸ نفر افزایش یافته. عجیب‌ترین قسمت این اخبار اشاره به این موضوع می‌باشد که بعضی از مسافرینی که برگشت داده شده و اجازهٔ ورود به کانادا را نگرفتند مقیم یا سیتیزن کشورانی بودند که برای ورود به کانادا نیاز به ویزا ندارند.این موضوع نگرانی اشخاصی که تصمیم مسافرت به کانادا دارند را بیشتر می‌کند.