ویزای تحصیلی:

یک سوال که خیلی از موکلین از من میپرسند این هست که وقتی پذیرش مشروط به کرس زبان میگیرند ویزای تحصیلی برای چه مدت معتبر است؟

این ویزای تحصیلی به اندازهٔ طول دورهٔ کرس‌های پیش نیز به اضافهٔ ۱ سال معتبر خواهد بود! در نتیجه طول دورهٔ کرس اصلی تاثیری در طول زمان ویزا ندارند و ویزای تحصیلی پس از پذیرش در کرس اصلی نیز به تمدید خواهد داشت

نکتهٔ دوم اینکه اگر تحصیلات شما زودتر از استادی پرمیت تمام شود این استادی پرمیت گذشته از اینکه اصلا از ابتدا چقدر اعتبار داشته بعد از ۹۰ روز منقرض میشود