مهاجرت تجاری به کبک – طرح کارآفرینی

طرح کارآفرینی کبک برای صاحبان و مدیران واجد شرایط کسب و کار، فرصت اخذ ویزای اقامت دائم کانادا را فراهم می کند و آنها را قادر می سازد تا بتوانند به طور موثر، بیزنسی در حوزه ی کشاورزی، تجاری یا صنعتی در کبک ایجاد یا راه اندازی نمایند.

توجه: در تاریخ ۲۸ مارچ ۲۰۱۸، دولت کبک تغییراتی را در طرح کارآفرینی ایجاد کرده است که داوطلبین از طریق آن در دو گروه انتخاب می شوند.

شرایط مورد نیاز

همه ی کارآفرینان کبک قبل از پذیرش باید حداقل شرایط زیر را برآورده نمایند.

معیار شرایط
مقصد مورد نظر کبک
حداقل دارایی خالص مالکیت حداقل ۳۰۰ هزار دلار دارایی خالص که توسط خود متقاضی یا همسرش (به شرطی که همسر نیز همراه متقاضی باشد) از راه قانونی بدست آمده باشد.
سابقه ی کسب و کار یا مدیریتی داشتن حداقل ۲ سال سابقه ی مدیریتی تمام وقت داوطلب (از جمله برنامه ریزی، نظارت و کنترل منابع مالی و انسانی یا فیزیکی)، در یک شرکت خاص (کشاورزی، تجاری یا صنعتی و یا سابقه ی مدیریتی در یک سازمان دولتی یا بین المللی)، طی ۵ سال قبل از ارائه درخواست
سایر موارد آزمایشات پزشکی و بررسی سوء پیشینه

متقاضیان کارآفرینی باید یک پروژه ی تجاری ارائه نمایند. این پروژه، فاکتور اصلی در ارزیابی درخواست ها می باشد. دولت کبک اظهار دارد، داوطلبین کارآفرینی که ارزیابی اولیه ی درخواست خود را با موفقیت پشت سر گذارند، به مصاحبه دعوت خواهند شد.

پس از ورود به کانادا، متقاضیان موفق باید در طول سه سال بعد از اخذ اقامت دائم، حداقل به مدت یکسال از شرایط خاصی پیروی کنند. متقاضی باید:

  • با موفقیت کسب و کاری در حوزه ی کشاورزی، تجاری یا صنعتی در استان کبک راه اندازی یا خریداری نمایند؛
  • مالکیت حداقل ۲۵ درصد سهم از سرمایه ی بیزنس با حداقل ارزش ۱۰۰ هزار دلار را در اختیار داشته باشند.
  • یک فرد از ساکنان کبک (به غیر از کارآفرین یا اعضای خانواده ی همراه با او) را با حداقل ۳۰ ساعت کار در هفته، در بیزینس خود استخدام نماید. (توجه: کارآفرینان حوزه کشاورزی مستلزم این تعهد نیستند)
  • به طور فعالانه در مدیریت کسب و کار مشارکت داشته باشد.

مهاجرت به کبک از طریق کارآفرینی